Nederlands Moedertaal Programma

Wij zijn de enige internationale school in Singapore die een geintegreerd aanbod heeft van Nederlands als moedertaal gecombineerd met het Internationaal Baccalaureate van grade 1 tot en met grade 12.

Ons geintegreerd Nederlands moedertaal programma helpt uw kind om het Nederlands op niveau te houden volgens het Nederlandse curriculum, terwijl hij/zij het profijt heeft van volledig internationaal onderwijs. Wij werken toe naar de kerndoelen gegeven voor het Nederlands taalonderwijs en zorgen voor een doorlopende leerlijn in het Nederlands.

Ons Nederlands taalonderwijs is er op gericht om ervoor te zorgen dat wanneer u weer terug gaat naar Nederland uw kind zonder problemen weer terug kan keren in het Nederlands onderwijs.

Daarnaast hebben onze Nederlandse leerlingen een voordeel wanneer zij zich aanmelden bij een Nederlandse universiteit.

Basisonderwijs groep 3 – 7

Nieuw geintegreerd programma

Frequentie:

Dagelijks een Nederlandse les, 5 lessen per week

Focus van de lessen:

Lezen, schrijven en gesproken taalvaardigheden, waarbij het Internationaal Baccalaureaat wordt gevolgd, daarnaast worden de leerlijnen voor de Nederlandse taal gevolgd. Deze leerlijnen worden uitgegeven door het ministerie van onderwijs in Nederland.

Groep 8 valt in het Internationaal Baccalaureaat onder het Middle Years Programme (grade 6) en volgt daar geintegreerde Nederlandse lessen.

Groep 8 en het voortgezet onderwijs klas 1 tot en met 4

Frequentie:

3,5 lessen per week gedurende de reguliere schooldag

Focus van de lessen:

Het Nederlands taal- en cultuuronderwijs volgt het framework van het Internationaal Baccalaureaat. Sociale, culturele, historische en politieke aspecten van Nederland en Belgie zijn onderdeel van de lessen en units, waarbij er tevens culturele events worden georganiseerd.

Klas 5 en 6, VWO-niveau

Frequentie:

5 lessen per week gedurende de reguliere schooldag

Focus van de lessen:

Ducht Language A (Language and Literaturre) volget het Internationaal Baccalaureaat Diploma programma. Sociaal, culturele, historische en politieke aspecten van Nederland en Belgie maken deel uit van deze lessen die tevens samenlopen met de units en culturele evenementen.